Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Адрес:
Штаб защиты русских школ
Рига, ул.Дзирнаву, 102а (Латвийский комитет по правам человека)

Тел.: для срочных случаев
+371 26466510
Эл.почта: f.progress.lv@gmail.com
vbuzaevs@rambler.ruCообщений на форуме: 0
Рассылки Subscribe.Ru
Латвийский Штаб защиты русских школ

Рассылка 'Латвийский Штаб защиты русских школ'Top.LV

WebList.Ru


На главную »» Новости
          Прямая линия
 
22 августа 2006 года выдворенный из Латвии активист штаба защиты русских школ Александр Казаков подал заявление МВД и УГДМ (Управления дел гражданства и миграции) с требованием о возмещении морального ущерба в общей сумме 35 000 латов.

24 февраля 2006 года Сенат Верховного суда признал включение Казакова в черный список противоправным. Основанием решения суда было то, что МВД не приняло во внимание права человека.

25 мая 2006 года представители Казакова подали заявление в МВД с вопросом, что кроме соблюдения законов должен делать Казаков, чтобы иметь право находиться в Латвии. В частности, не запрещено ли в Латвии высказывание идей о русской общине Латвии, озвучивание требований русских школ и участие в мирных собраниях на эту тему. 27 июня 2006 года министр внутренних дел Д.Яунджейкарс дал письменный ответ, в котором говорится: «В интересах государственной безопасности недопустимо давать исчерпывающий перечень действий и критериев, которые органы государственной безопасности оценивают как угрозу…» Таким образом, решение Сената Верховного суда о необходимости соблюдать права человека в вопросах госбезопасности, осталось не услышанным. Ответ министра означает, что он не намерен ограничивать свои действия рамками закона, тем самым грубо нарушая ст.90 Сатверсме о том, что каждый человек имеет право знать о своих правах.

Поскольку решение Верховного суда не оказало должного воздействия на МВД, Казаков выдвинул требование о компенсации морального ущерба, нанесенного ему включением в черный список. Размер ущерба Казаков расценивает в 20 000 латов.

Кроме того Казаков подал заявление УГДМ с требованием компенсации морального ущерба, нанесенного решением от 3 сентября 2004 года об аннулированием вида на жительство. В сентябре 2005 года вопрос о противоправности аннулирования уже рассматривался административным районным судом. Тогда суд не нашел нарушений в действиях УГДМ, ссылаясь на правомерность решения о включении в черный список. Решение Верховного суда позволило еще раз поднять вопрос об оценке действий УГДМ.

В течении месяца МВД и УДГМ должны дать ответ. Юридическая служба ОКРОЛ (Объединенного конгресса русских общин Латвии), защищающая Казакова, считает, что самым сложным для МВД и УГДМ будет преодоление психологического барьера, что за ущемление прав человека нужно нести ответственность, в том числе материальную.

На данный момент Казаков продолжает находиться в черном списке. Через неделю после решения Сената Верховного суда министр иностранных дел А.Пабрикс объявил Казакова персоной нон грата и снова включил его в черный список. Юридическая служба ОКРОЛ готовит иск в Европейский суд по правам человека на это решение.

Юридическая служба ОКРОЛ
7454105, 29437196


Aleksandrs Kazakovs turpina cīņu par savām tiesībām
un prasa morālā kaitējuma kompensāciju 35 000 Ls apmērā


No Latvijas izraidītais krievu skolu aizstāvības štāba aktīvists Aleksandrs Kazakovs šodien vērsās IeM un PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē) ar iesniegumu par morālā kaitējuma kompensāciju par kopējo summu 35 000 Ls.

2006.gada 24.februārī Augstākās tiesas Senāts atzina par prettiesisku Kazakova iekļaušanu melnajā sarakstā. Tiesas spriedumā pamatā bija tas, ka IeM nav ņēmusi vērā Kazakova cilvēktiesības.

2006.gada 25.maijā Kazakova pārstāvji vērsās IeM ar iesniegumu, lūdzot paskaidrot, kas ārpus likumu ievērošanas ir jādara Kazakovam, lai viņam būtu tiesības atrasties Latvijas teritorijā. It īpaši, vai par šķērsli tiek uzskatīta ideju paušana par Latvijas krievu kopienu, krievu skolu prasību izvirzīšana un piedalīšanās miermīlīgajās sapulcēs. 2006.gada 27.jūnijā iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars deva rakstisku atbildi, kurā teikts: „valsts drošības interesēs nav pieļaujams izsmeļoši uzskaitīt darbības un norādīt kritērijus, kuras valsts drošības iestādes vērtē kā draudus...” Tādējādi Augstākās tiesas Senāta spriedums par nepieciešamību ievērot cilvēktiesības valsts drošības jautājumos palika nesadzirdēts. Ministra atbilde nozīmē, ka viņš netaisās ierobežot savas darbības ar likuma ietvariem. Šāda rīcība rupji pārkāpj Satversmes 90.pantu, ka katram ir tiesības zināt savas tiesības.

Tā kā Augstākās tiesas spriedumam nesekoja izmaiņas ministrijas attieksmē pret Kazakovu, viņš pieprasa kompensēt morālo kaitējumu, kas ir nodarīts, iekļaujot melnajā viņu sarakstā 2004.gadā. Kaitējumu Kazakovs novērtē uz 20 000 Ls.

Bez tā Kazakovs ir vērsies PMLP ar prasījumu par morālā kaitējuma kompensāciju, kas nodarīts, 2004.gada 3.septembrī priekšlaicīgi anulējot uzturēšanas atļauju. 2005.gada septembrī jautājums par anulēšanas prettiesiskumu jau tika izskatīts administratīvajā rajonu tiesā. Tolaik tiesa neatrada pārkāpumus PMLP rīcībā, atsaucoties uz lēmuma par iekļaušanu melnajā sarakstā tiesiskumu. Augstākās tiesas spriedums ļauj vēlreiz pacelt jautājumu par PMLP rīcību.

Mēneša laikā IeM un PMLP ir jādod atbilde Kazakovam. LKKAK (Latvijas krievu kopienu apvienotā kongresa) Juridiskais dienests, kas aizstāv Kazakovu, uzskata, ka centrālais motīvs šajās lietās būs IeM un PMLP psiholoģiskā šķēršļa pārvarēšana, ka cilvēktiesību pārkāpšanu ir jānes atbildība, tai skaitā materiālā.

Šobrīd Kazakovs turpina atrasties melnajā sarakstā. Nedēļu pēc Augstākās tiesas Senāta sprieduma ārlietu ministrs A.Pabriks pasludināja A.Kazakovu par personu non grata un atkal iekļāva viņu melnajā sarakstā. Patlaban LKKAK Juridiskais dienests gatavo prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā pret ārlietu ministra lēmumu.

Latvijas krievu kopienu apvienotā kongresa
Juridiskais dienests
7454105, 29437196

 
Откликов: 0 Обсудить на форумеОбсудить на форуме

предыдущая | следующая

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/local/apache/htdocs/shtab/golosovanie/identif/questions.ebs on line 4