Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Адрес:
Штаб защиты русских школ
Рига, ул.Дзирнаву, 102а (Латвийский комитет по правам человека)

Тел.: для срочных случаев
+371 26466510
Эл.почта: f.progress.lv@gmail.com
vbuzaevs@rambler.ruCообщений на форуме: 0
Рассылки Subscribe.Ru
Латвийский Штаб защиты русских школ

Рассылка 'Латвийский Штаб защиты русских школ'Top.LV

WebList.Ru


На главную »» Документы
          Прямая линия
 
2009-08-25
 
Постановление о закрытии школ в Риге и результаты голосования
 
Projekts Nr.133


RĪGAS DOME
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, reģ. Nr.LV90000064250, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: sekretariats@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā
__.__.2009. Nr.______
(prot. Nr.__, ___.§)


Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem


Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, Rīgas dome nolemj:

1. Likvidēt:
1.1. Rīgas Imantas sākumskolu un noteikt, ka Rīgas Imantas sākumskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas Anniņmuižas vidusskolā;
1.2. Iļģuciema sākumskolu un noteikt, ka Iļģuciema sākumskolas īstenotā izglītības programma tiek īstenota Rīgas 54.vidusskolā;
1.3. Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskolu un noteikt, ka Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskolā;
1.4. Rīgas Bišumuižas pamatskolu un noteikt, ka Rīgas Bišumuižas pamatskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 95.vidusskolā;
1.5. Mežaparka sākumskolu un noteikt, ka Mežaparka sākumskolas īstenotā izglītības programma tiek īstenota Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā;
1.6. Rīgas 30.vidusskolu un noteikt, ka Rīgas 30.vidusskolas īstenotās mazākumtautību pamatizglītības programma, mazākumtautību vidējās izglītības programma un speciālās pamatizglītības programma tiek īstenotas Rīgas 21.vidusskolā, vidējās izglītības vakara (maiņu) programma tiek īstenota Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā;
1.7. Rīgas 38.vidusskolu un noteikt, ka Rīgas 38.vidusskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 80. vidusskolā;
1.8. Rīgas 20.vidusskolu un noteikt, ka Rīgas 20.vidusskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā;
1.9. Rīgas 5.pamatskolu un noteikt, ka Rīgas 5.pamatskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 95.vidusskolā;
1.10. Rīgas Sarkandaugavas sākumskolu un noteikt, ka Rīgas Sarkandaugavas sākumskolas īstenotā izglītības programma tiek īstenota Puškina licejā.

2. Šī lēmuma 1.punktā minētajās likvidējamajās skolās 2009.gada 1.septembrī neuzsākt mācību procesu.

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto skolu likvidāciju pabeigt līdz 2009.gada 30.septembrim.

4. Uzdot Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktoram G.Helmanim:
4.1. 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt par 1.punktā minēto skolu likvidāciju un saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu uzteikt darba līgumu:
4.1.1. Rīgas Imantas sākumskolas direktorei K.Feščenko;
4.1.2. Iļģuciema sākumskolas direktorei R.Ioničenokai;
4.1.3. Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskolas direktorei R.Vekslerei;
4.1.4. Rīgas Bišumuižas pamatskolas direktorei A.Jackevičai;
4.1.5. Mežaparka sākumskolas direktorei L.Nordei;
4.1.6. Rīgas 30.vidusskolas direktorei Ņ.Jakovai;
4.1.7. Rīgas 38.vidusskolas direktoram P.Proškinam;
4.1.8. Rīgas 20.vidusskolas direktorei S.Farštandikerei;
4.1.9. Rīgas 5.pamatskolas direktorei Ž.Racinai;
4.1.10. Rīgas Sarkandaugavas sākumskolas direktorei L.Javorskai;
4.2. 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot 1.punktā minēto likvidējamo skolu likvidācijas komisijas 5 cilvēku sastāvā, tajās iekļaujot likvidējamo skolu direktorus;
4.3. 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izstrādāt un apstiprināt 1.punktā minēto skolu likvidācijas komisiju nolikumus.

5. Šī lēmuma 4.punktā minēto skolu direktoriem līdz 2009.gada 15.septembrim sakārtot visus skolas pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām.

6. Ar 2010.gada 1.jūliju uzsākt:
6.1. Rīgas 7.internātpamatskolas likvidāciju un noteikt, ka Rīgas 7.internātpamatskolas īstenotā izglītības programma tiek īstenota Rīgas Lastādijas internātvidusskolā;
6.2. Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas likvidāciju un noteikt, ka Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas īstenotā izglītības programma tiek īstenota Rīgas 94.vidusskolā;
6.3. Rīgas komercģimnāzijas likvidāciju un noteikt, ka Rīgas komercģimnāzijas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Natālijas Draudziņas ģimnāzijā;
6.4. Rīgas 100.vidusskolas likvidāciju un noteikt, ka Rīgas 100.vidusskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 45.vidusskolā;
6.5. Rīgas 16.vidusskolu un noteikt, ka Rīgas 16.vidusskolas īstenotās izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas 63.vidusskolā.

7. Šī lēmuma 6.punktā minēto skolu reorganizāciju pabeigt līdz 2010.gada 31.augustam.

8. Ar 2011.gada 1.jūliju uzsākt Rīgas 99.vidusskolas likvidāciju un noteikt, ka Rīgas 99.vidusskolas īstenotās pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) izglītības programma un vidējās izglītības programmas tiek īstenotas Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, pamatizglītības pirmā posma izglītības programma (1.–6.klase) tiek īstenota Rīgas Centra sākumskolā.

9. Šī lēmuma 8.punktā minētās skolas likvidāciju pabeigt līdz 2011.gada 31.augustam.

10. Ar 30.09.2009. atzīt par spēku zaudējušiem:
10.1. Rīgas domes Rīgas Kurzemes rajona valdes 1994.gada 25.augusta lēmumu Nr.50/24 „Par Imantas eksperimentālās sākumskolas atvēršanu”;
10.2. Rīgas domes Rīgas Kurzemes rajona valdes 1994.gada 29.septembra lēmumu Nr.10/5 „Par Iļģuciema sākumskolas atvēršanu un direktores apstiprināšanu”;
10.3. Rīgas domes 1996.gada 27.augusta lēmumu Nr.3653 „Par Rīgas 14.vidusskolas statusa maiņu”;
10.4. Rīgas domes 2001.gada 12.jūnija lēmuma Nr.149 „Par Rīgas pilsētas Skolu valdes pakļautības skolu tīkla optimizācijas programmas 2001.gada pasākumiem” 1.punktu;
10.5. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Valdes 1992.gada 28.maija lēmumu Nr.41 „Par Mežaparka sākumskolas atvēršanu”.

11. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada ___.augustā


Iesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja


Jansone 67026830

5. Rīgas domes sēdes
7. Balsošanas protokols.

Datums: 2009.08.11
Laiks: 15:02

RD-09-133-lp Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem
_____________________________________________________________________

BALSOJA: PAR: 37 NEBALSOJA: 2
PRET: 3
ATTURĒJĀS: 13
KOPĀ: 53
_____________________________________________________________________

Balsošanas laikā bija reģistrējušies 55 domnieki.
_____________________________________________________________________

PAR balsojuši 37 domnieki:
1 Andrejs Kozlovs 14 Jānis Ādamsons 26 Vladimirs Frolovs
2 Vadims Baraņņiks 15 Nikolajs Zaharovs 27 Igors Solovjovs
3 Tatjana Lukina 16 Jānis Šmits 28 Andris Ameriks
4 Ainārs Šlesers 17 Irina Vinnika 29 Ivans Ivanovs
5 Dmitrijs Pavlovs 18 Mihails Gavrilovs 30 Sergejs Hristoļubovs
6 Jefimijs Klementjevs 19 Eiženija Aldermane 31 Igors Zujevs
7 Ruslans Pankratovs 20 Maksims Tolstojs 32 Leonīds Kurdjumovs
8 Andris Bērziņš 21 Viktors Gluhovs 33 Mihails Kameņeckis
9 Nils Ušakovs 22 Sergejs Zaļetajevs 34 Raimonds Timma
10 Viktors Fedotovs 23 Svetlana Savicka 35 Vjačeslavs Stepaņenko
11 Viktors Nikolajevs 24 Valērijs Petrovs 36 Jānis Zaržeckis
12 Natālija Mirska 25 Olga Veidiņa 37 Dainis Turlais
13 Igors Kuzmuks

PRET balsojuši 3 domnieki:
1 Dāvis Stalts 2 Antra Sakne 3 Ieva Akuratere

ATTURĒJUŠIES 13 domnieki:
1 Jānis Atis Krūmiņš 6 Valdis Gavars 10 Juris Viņķelis
2 Jānis Šiliņš 7 Edgars Jaunups 11 Kārlis Strēlis
3 Lita Beire 8 Olafs Pulks 12 Baiba Brigmane
4 Elmārs Vēbers 9 Mārtiņš Šics 13 Ēriks Škapars
5 Jānis Mārtiņš Zandbergs

NEBALSOJA 2 domnieki:
1 Māris Puriņš 2 Tālis Veismanis


Rīgas pilsētas sekretariāta vadītājs(-a) p.i. S.Laganovska
 
Откликов: 0 Обсудить на форумеОбсудить на форуме


Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/local/apache/htdocs/shtab/golosovanie/identif/questions.ebs on line 4