Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Адрес:
Штаб защиты русских школ
Рига, ул.Дзирнаву, 102а (Латвийский комитет по правам человека)

Тел.: для срочных случаев
+371 26466510
Эл.почта: f.progress.lv@gmail.com
vbuzaevs@rambler.ruCообщений на форуме: 0
Рассылки Subscribe.Ru
Латвийский Штаб защиты русских школ

Рассылка 'Латвийский Штаб защиты русских школ'Top.LV

WebList.Ru


На главную »» Документы
          Прямая линия
 
2008-05-06
 
Первая Республика о государственном языке
 
Редакция сайта предлагает вашему вниманию некоторые нормативные акты Латвийской Республики о государственном языке 1921-1934 гг. В Интернете до сих пор они были недоступны. Тексты приведены в соответствие с современной латышской орфографией.

Noteikumi par valsts ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā

1. Valsts iestāžu ierēdņiem, kuri pietiekoši nepārvalda valsts valodu, bet vēlas palikt valsts iestādes dienestā, jāiztur pārbaudījums valsts valodas prašanā.
2. Laiku, kurā dienestā esošam ierēdnim jāiemācas valsts valoda, nosaka attiecīga iestāde saziņā ar savu centrālo iestādi, bet termiņš noliekams ne vēlāk par 1922. g. 1. aprīli, izņemot Latgali, kur pēdējais termiņš ir 1922. g. 31. decembris.
3. Turpmāk par ierēdņiem var pieņemt tikai tādas personas, kuras pietiekoši pārvalda valsts valodu.
4. Ierēdņu pārbaudīšana koncentrēta sevišķās izglītības ministrijas pārbaudīšanas komisijās, kurās ieiet arī attiecīga resora priekšstāvis.
5. Resoru vadītāji var pielaist valsts dienestā izņēmuma veidā, ar kabineta piekrišanu, speciālistus, ja viņi arī pietiekoši nepārvaldītu valsts valodu.
6. Sīkākus noteikumus pārbaudīšanas komisijām izdod izglītības ministrs.

Pieņemts: 22.11.1921.
Valdības vēstnesis Nr. 269
Likumu un valdības rīkojumu krājums Nr. 22, 31.12.1921.


Noteikumi par valsts valodu
(izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā)


1. Latvijas Republikas valsts valoda ir latviešu valoda.
2. Valsts valodas lietošana obligatoriska armijā, flotē un visās pārējās valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, kā arī atsevišķu pilsoņu un juridisko personu satiksmē ar tām.
1. piezīme. Valsts valodas lietošanu Saeimā noteic tās kārtības rullis.
2. piezīme. Pašvaldību orgānu sēdēs līdz 1935. gada pārvēlēšanām, ar priekšsēdētāja atļauju, vai vismaz ar attiecīgā orgāna 1/3 locekļu pieprasījumu, var lietot arī vācu un krievu valodu, bet uz viena sēdes dalībnieka pieprasījumu šinīs valodās turētās runas tulkojamas latviski.
3.Pilsētu un pagastu pašvaldībām, kurās pēc pēdējās tautas skaitīšanas datiem vienas atsevišķas mazākuma tautības piederīgo nav mazāk par 50 procentiem, pašvaldības attiecībās ar šīs tautības piederīgiem pielaižama arī vācu vai krievu valodas lietošana. Minēto pašvaldību iestāžu sēdēs vācu vai krievu valodā turētās runas un iesniegumi uz viena sēdes dalībnieka pieprasījumu jātulko latviski.
4. Sapulcēs, tirdznieciskā satiksmē, kulta izpildīšanā, presē, grāmatniecībā, mācības un audzināšanas iestādēs, pastāvošo likumu robežās, var brīvi lietot jebkuru citu valodu.
5. Sabiedriskām un saimnieciskām organizācijām, firmām, privātām un juridiskām personām uz valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu pieprasījumu iesniedzamiem un uz viņu iekšējo darbību attiecināmiem pārskatiem, ziņojumiem, sarakstīšanos un dokumentiem, ja to oriģināli sastādīti kādā svešvalodā, jāpievieno tulkojums valsts valodā, neattiecinot to uz grāmatām.
6. Sabiedriskām un saimnieciskām organizācijām, firmām un juridiskām personām un viņu orgāniem savā darbībā, sēdēs un sapulcēs jāpieņem un jāapspriež visi uz viņu darbību attiecināmie valsts valodā izdarītie iesniegumi.
7. Tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu, firmu, aģentūru, biedrību, savienību, organizāciju, izņemot firmu nosaukumus, kā arī brīvo profesiju izkārtnēm, spiedogiem un zīmogiem jābūt sastādītiem valsts valodā. Blakus valsts valodai var lietot arī citas valodas, bet tādā gadījumā valsts valodai jābūt pirmajā vietā.
8. Oficiālajā satiksmē Latvijas vietu vārdi apzīmējami vienīgi valsts valodā.
9. Noteikumu dzīvē izvešanai Ministru kabinets izdod instrukciju.

Pieņemts 18.02.1932.
Valdības vēstnesis Nr. 39, 19.02.1932.
Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums Nr. 4, 29.02.1932.


Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par valsts valodu

Noteikumos par valsts valodu (Lik. kr. 1932. g. 54) ievest sekojošus pārgrozījumus un papildinājumus:
I Noteikumu par valsts valodu 2. panta 1. un 2. piezīmi atcelt.
II To pašu noteikumu 4. pantu izteikt tā:
Slēgtās sapulcēs, tirdznieciskā satiksmē, kulta izpildīšanā, presē, grāmatniecībā, mācības un audzināšanas iestādēs, pastāvošo likumu robežās, var brīvi lietot jebkuru citu valodu. Atklātās sapulcēs vai publiskās izrādēs un dažādos priekšnesumos var lietot svešas valodas ar iekšlietu ministra vai viņa pilnvarotu amatpersonu atļauju.
III Tos pašus noteikumus papildināt ar sekojošiem 81. un 82. pantiem:
81. Satiksmē ar ārvalstīm Latvijas valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi savā darbībā piemēro šos noteikumus tiktāl, ciktāl tas netraucē normālu darbību un nerunā pretīm starptautiskām tiesībām un paražām.
82. Par šo noteikumu apzinātu pārkāpšanu vainīgos soda administratīvā kārtā ar naudas sodu līdz Ls 1.000-, vai ar arestu līdz 6 mēnešiem, vai ar abiem šiem sodiem kopā. Sodus uzliek iekšlietu ministrs vai viņa pilnvarota amatpersona.

Pieņemts 14.06.1934.
Valdības vēstnesis Nr. 132, 16.06.1934.
Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums Nr. 8, 29.06.1934
 
Откликов: 0 Обсудить на форумеОбсудить на форуме


Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/local/apache/htdocs/shtab/golosovanie/identif/questions.ebs on line 4