Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Адрес:
Штаб защиты русских школ
Рига, ул.Дзирнаву, 102а (Латвийский комитет по правам человека)

Тел.: для срочных случаев
+371 26466510
Эл.почта: f.progress.lv@gmail.com
vbuzaevs@rambler.ruCообщений на форуме: 0
Рассылки Subscribe.Ru
Латвийский Штаб защиты русских школ

Рассылка 'Латвийский Штаб защиты русских школ'Top.LV

WebList.Ru


На главную »» Документы
          Прямая линия
 
2006-02-17
 
Сенат Верховного суда рассмотрел жалобу Александра Казакова об исключении из чёрного списка
 
17 февраля 2006 года Административный департамент Сената Верховного суда рассмотрел жалобу Александра Казакова об исключении его из черного списка.

В своём решении ответчик (МВД) ссылался на заключение полиции безопасности (ПБ), которое до сегодняшнего заседания считалось секретным. Однако на заседании ПБ переквалифицировала эти материалы в информацию служебного пользования и защитники Казакова смогли с ними ознакомиться на закрытом заседании суда. Представитель генеральной прокуратуры признала, что материалы ПБ являются анализом статей и публичных выступлений Казакова, поэтому неразглашаемыми являются только выводы. После этого представители заявителя просили рассмотреть дело в открытом процессе, поскольку выводы ПБ совпадают с уже озвученными выводами других огранов. Суд отклонил просьбу заявителя и рассмотрение дела было продолжено в закрытом процессе.

Полиция безопасности, выступающая на стороне ответчика, подтвердила, что угроза государственной безопасности состоит в том, что Казаков

· Участвовал в организации протестов против реформы русских школ.
· Активно способствовал формированию русской общины Латвии и в частности учреждению Объединённого конгресса русских общин Латвии (ОКРОЛ).
· Выдвигал цель не только добиться обучения на русском языке в русских школах, но и дать гражданство негражданам и придать официальный статус русскому языку.
· Хотел начать диалог между латышской и русской общиной, таким образом реализуя концепцию двухобщинного государства.
· Был помощником депутата Государственной думы РФ Дмитрия Рогозина и реализовывал его интересы в Латвии.

Заявитель указал, что согласно практике Европейского суда по правам человека, угрозой государственной безопасности является только угроза демократии. А Казаков выступал за демократическую и независимую Латвийскую республику, за диалог и против насилия. В демократическом государстве можно высказывать не только идеи, которые воспринимаются нейтрально, но и такие, которые шокируют и беспокоят общество, и даже подвергающие сомнению существующий порядок. Такое требование выдвигает плюрализм.

Утверждения, что, публикуя свои статьи Казаков, выполнял заказ Рогозина, были опровергнуты тем, что на протяжении своей жизни Казаков придерживался и публиковал те же самые идеи. Он продолжает это делать и после того, как перестал сотрудничать с Рогозиным. Это указывает на наличие собственной активной гражданской позиции.

Сенатор BC Я.Бриеде задала вопрос ответчику, были ли в решении МВД приняты во внимание права человека, указав на то, что Казаков всю жизнь прожил в Латвии. На что представитель МВД не смогла дать внятного ответа.

Представитель заявителя указала, что Казаков высказывал своё мнение и распространял идеи. А идеи надо обсуждать, а не применять репрессивные меры. Фактически Казаков включен в черный список за инакомыслие, что недопустимо и нарушает право на свободу слова.

Решение суда будет оглашено через неделю 24 февраля 2006 года в 10:00

Юридическая служба
Объединённого конгресса русских общин Латвии
Augstākās tiesas Senāts izskatīja Aleksandra Kazakova sūdzību
Par izslēgšanu no „melnā saraksta”


Šodien, 2006.gada 17.februārī Augstākās tiesas Senāta Administratīvais departaments izskatīja Aleksandra Kazakova sūdzību par izslēgšanu no melnā saraksta.

Pieņemot lēmumu, atbildētājs (IeM) pamatojās uz Drošības policijas (DP) atzinumu, kurš līdz šodienas sēdei tika uzskatīts par slepenu. Tomēr sēdē DP paziņoja. ka atzinums tika pārkvalificēts par informāciju dienesta vajadzībām un Kazakova aizstāvji varēja iepazīties ar to slēgtā tiesas sēdē. Ģenerālprokuratūras pārstāve atzina, ka DP materiāli ir publisku rakstu un uzstāšanos analīze, līdz ar to neizpaužami ir tikai secinājumi. Pēc tam pieteicēja pārstāvi prasīja izskatīt lietu atklātā procesā, tāpēc ka DP secinājumi sakrīt ar jau zināmiem citu institūciju secinājumiem. Tiesa noraidīja pieteicēja lūgumu un lietas izskatīšana tika turpināta slēgtā procesā.

Atbildētāja pusē pieaicinātā Drošības policija, apstiprināja, ka valsts drošības apdraudējums izpaužas tā, ka Kazakovs

· Piedalījies protestu pret mazākumtautību izglītības reformu organizēšanā
· Aktīvi veicinājis Latvijas krievu kopienas izveidošanu, un konkrēti Latvijas krievu kopienu apvienotā kongresa dibināšanu
· Izvirzīja mērķi ne tikai panākt apmācību krievu skolās krievu valodā, bet arī Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem un noteikt krievu valodai oficiālu statusu.
· Gribēja uzsākt dialogu starp latviešu un krievu kopienu, tādējādi atbalstot divkopienu valsts veidošanos.
· Bija Krievijas Valsts domes deputāta Dmitrija Rogozina palīgs

Pieteicējs norādīja, ka atbilstoši konsekventai Eiropas cilvēktiesību tiesas praksei, valsts drošības apdraudējums ir draudi demokrātijai. Bet Kazakovs ir uzstājies par demokrātisku un neatkarīgu Latvijas republiku, par dialogu un pret vardarbību. Demokrātiskajā valstī drīkst paust ne tikai tādas idejas, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai neitrāli, bet arī tādas, kas šokē vai uztrauc, kas apšauba to kārtību, saskaņā ar kuru valsts patlaban ir organizēta. Tādas prasības izvirza plurālisms.

Apgalvojumi, ka publicējot savus rakstus Kazakovs izpildīja Rogozina pasūtījumu, tika apgāzti ar to, ka savas dzīves garumā Kazakovs pieturējās un publicējis tās pašas idejas. Viņš turpina to darīt arī pēc aiziešanas no Rogozina. Tas norāda uz patstāvīgas pilsoniskās pozīcijas esamību.

AT senatore J.Briede uzdeva jautājumu atbildētājam, vai, izdodot lēmumu, tika ņemtas vērā cilvēktiesības, īpaši tas,ka Kazakovs visu mūžu ir nodzīvojis Latvijā. IeM pārstāve nespēja sniegt skaidru atbildi.

Pieteicēja pārstāve norādīja, ka Kazakovs pauda viedokli un izplatīja idejas. Idejas ir jāapspriež, nevis jāpiemēro represīvi līdzekļi. Faktiski Kazakovs tika iekļauts sarakstā par to, ka viņš ir citādi domājošs, kas nav pieļaujams un pārkāpj tiesības uz vārda un apziņas brīvību.

Tiesas spriedums tiks pasludināts pēc nedēļas 2006.gada 24.februārī plkst.10p align="right">Latvijas krievu kopienas apvienotā kongresa
Juridiskais dienests

 
Откликов: 0 Обсудить на форумеОбсудить на форуме


Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/local/apache/htdocs/shtab/golosovanie/identif/questions.ebs on line 4